Door Roel Vogelzang op 25 april 2015

Twee werkbezoeken PvdA-fractie Opsterland

Op 24 april jl. heeft de PvdA-fractie twee werkbezoeken afgelegd. Eerst gingen we met de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch en met college- raadsleden uit Smallingerland en Achtkarspelen op bezoek bij bouwbedrijf van Wijnen in Gorredijk. Dit bedrijf heeft aan de Ra anana 10 een modelwoning “Fijn wonen” neergezet. Helemaal energieneutraal (of sterker nog: het levert meer energie op dan dat in de woning wordt verbruikt), boordevol techniek zoals domotica (elektronische hulpmiddelen waarmee via een Ipad deuren, ramen, gordijnen, verlichting, verwarming en beveiligingsapparatuur bediend kan worden). Verder is er een aangebouwde “zorgkamer” op de begane grond. De zorgkamer kan in een kleinere uitvoering ook worden gebruikt als “kangoeroewoning” voor een mantelzorger. En slimme en ook nog duurzame zorgwoning dus. Voor huurders betaalbaar mede omdat de garantie wordt gegeven dat de energienota (die onderdeel uit gaat maken van de huur) 25 jaar niet stijgt. Een woning met perspectief dus, want je kunt in je vertrouwde buurt blijven wonen en dure opname in een zieken- of verpleegtehuis is niet meer nodig. Daardoor kunnen veel kosten worden bespaard en is het model ook interessant voor zorgverzekeraars. Ook woningbouwvereniging Elkien is betrokken bij het verder uitrollen van deze slimme zorgwoning de gemeente Opsterland.

‘Middags ging onze fractie samen met Lutz Jacobi op bezoek bij Adremo aan de Tolhûsleane 17 in Gorredijk. Directeur Jos van der Veldt ontving ons, toonde zijn bedrijf en vertelde gepassioneerd over hoe hij door de jaren heen (vanuit zijn vak en ervaring als fysiotherapeut) rolstoelen ging bouwen voor zwaar gehandicapte (vaak spastische) kinderen en volwassenen. Meestal hebben ze bij hun geboorte zwaar hersenletsel opgelopen. We zagen een paar prachtige films in de filmstudio van Anton Stoelwinder over hoe “opvoeden” (zoals Jos dat noemt) een stevige bijdrage levert aan de “kwaliteit voor deze mensen om in deze maatschappij te overleven”. Kinderen met deze zware handicap leren als het ware voor het eerst beslissingen te nemen waardoor ze met hun voeten (gas geven) en hoofd (links/rechts) de rolstoel bedienen. Voordien konden deze kinderen alleen liggen en nu kunnen ze (na lang oefenen) zichzelf verplaatsen. Als ze dat eenmaal kunnen dan kunnen ze door gebruik te maken van de techniek van de rolstoel ook een spraakcomputer bedienen waardoor ze met de buitenwereld kunnen communiceren. Er klonken ook waarschuwende woorden van Jos (bureaucratie doorbreken en ervoor uitkijken dat dit soort kleine innovatieve bedrijfjes (bij Adremo werken 12 mensen) uiteindelijk worden “opgegeten” door een paar monopolisten.

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team

Meer over Roel Vogelzang