Standpunten

Standpunten
PvdA Opsterland presenteert haar standpunten via verkiezingsprogramma 2018 onder de titel “Duurzaam werkt”.

De PvdA staat voor
PvdA Opsterland staat voor: eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, onderlinge solidariteit, recht op zeggenschap en een duurzame en groene wereld.

Dit vertaalt zich in:

• geen bezuinigingen op zorg en armoedebeleid;
• meer echte banen en geen onnodig flexwerk;
• uitkeringsgerechtigden zijn geen tweederangs burgers;
• kinderen groeien niet op in armoede;
• vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en “belonen”;
• sport en cultuur stimuleren voor jong en oud;
• behoud van voorzieningen in de dorpen;
• lokale initiatieven voor duurzaamheid en energiebesparing stimuleren;
• stoppen met winning van aardgas;
• natuur en milieu met het oog op onze toekomst en een prettig woonklimaat;
• stoppen met verschraling van ons landschap; geen megastallen;
• voldoende en betaalbare woningen voor iedere doelgroep;
• budget voor startersleningen uitbreiden;
• woningbouwkansen ook in kleine dorpen;
• iedereen telt mee en iedereen doet mee;
• na de verkiezingen openbare coalitiebesprekingen;

Voorbeelden aanpak PvdA Opsterland:
• focus op de inhoud en niet op de politieke spelletjes;
• tijdens de vluchtelingencrisis het initiatief genomen om onze gemeente ook een rol te laten spelen bij de opvang;
• na diverse klachten van burgers een kritisch debat gevoerd met het college van B&W over hun aanpak van het project snippergroen;
• tijdens het integriteitsdebat ervoor gepleit om “schoon schip te maken” en een nieuw perspectief geschetst voor bestuurlijk Opsterland;
• ingezet op een goed sociaal beleid van de gemeente (jeugd, WMO, Participatiewet, armoedebestrijding en vrijwilligerswerk);
• duidelijk en consistent geweest als het ging om de toekomstbestendigheid van het MFA in Gorredijk en de toekomst van de Burgemeester Harmsmaschool;
• ingezet om een goede balans te vinden tussen de ontwikkelingskansen van Talant en de belangen van omwonenden;
• een motie ingediend (die met ruime meerderheid is aangenomen) om proefboringen naar gas in Nijbeets tegen te gaan;
• via een door de PvdA- Opsterland ingediende motie heeft het behoud van het IMV (Instrumentale Muzikale Vorming) brede steun gekregen;
• de nek uitgestoken voor progressieve samenwerking om de versnippering van politieke idealen tegen te gaan.