Fractievoorzitter

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Over Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team aanvoeren.

Roel heeft tot zijn pensionering  gewerkt bij of voor de gemeentelijke overheid in diverse functies (directeur, gemeentesecretaris, adviseur en coach). Het afgelopen jaar was hij interim gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Terschelling. Roel is vanaf zijn 18e jaar politiek en maatschappelijk actief geweest. Van 1983 tot 1991 was hij lid van Provinciale Staten van Fryslân voor Progressief Fryslân (het huidige Groen Links). Roel is ruim 20 jaar lid van de PvdA. Roel heeft naast zijn werk veel vrijwilligerswerk gedaan (bestuurslidmaatschappen/voorzitterschap van de Stichting Woodbrookers, Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (het huidige Tumba), Stichting Keunstwurk en Tryater. Op dit moment is hij naast de PvdA-activiteiten nog bestuurslid van het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) en interim-voorzitter van het Nationaal Park de Weerribben-Wieden.