Door Joke Brouwer op 5 april 2015

Samenwerking tussen Opsterland en de Stellingwerven

Op 26 maart jl. is door de drie burgemeesters aangekondigd dat de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) intensiever willen gaan samenwerking en willen gaan voor een ambtelijke fusie. Heel bewust geen gemeentelijke fusie. Het Adviesbureau “Code samen” heeft onderzoek gedaan naar de huidige OWO samenwerking en geeft het advies om deze samenwerking verder uit te breiden.

Waarschijnlijk zegt u dit niet zo veel. Ook de term OWO staat wat verder van een ieder af. En dat is ook goed. Het gaat vooral om een ambtelijke samenwerking, die zich achter de schermen afspeelt. Sinds 2012 is er al een OWO samenwerking waarbij bepaalde afdelingen zijn samengevoegd om te werken aan de 4k’s. Die k’s staan voor: kwaliteitsverbetering, kostenvermindering, kwetsbaarheid reduceren, en niet onbelangrijk, klantgerichtheid.

De drie colleges en de drie gemeenteraden houden hun eigen verantwoordelijkheid in eigen gemeenten. Ze nemen los van elkaar besluiten over regels, beleid, belastingen, vergunningen, bestemmingsplannen, etc.

Maar, vraagt u zich af, wat is er dan zo positief aan deze samenwerking? Wel, u kent vast de uitdrukking: samen sta je sterk! Dat is in dit geval zeker zo. De drie burgemeesters en de drie colleges kunnen gezamenlijk optreden als landelijke, provinciale of gezamenlijke regelingen op ons afkomen. Daarmee zijn wij als kleine gemeenten krachtige partners ten opzichte van grotere gemeenten.

Een ander groot voordeel is dat samenwerken vanuit één ambtelijke organisatie wenselijk is. Tot nu toe was die samenwerking vrijblijvend en zijn er drie ambtelijke organisaties met hun eigen cultuur en eigen aansturing. Dat gaat met de ambtelijke samenvoeging veranderen.

De komende maanden zal er door de drie gemeenteraden over dit onderwerp worden gesproken. Hoe willen wij verder, welke visie hebben wij voor de toekomst, willen we een ambtelijke fusie en wat wordt de rol van de gemeenteraad. Het belangrijkste vinden wij: hoe blijven we als gemeente Opsterland dichtbij u!

Het pad dat we willen bewandelen is dat van vanuit “de kreft van de mienskip”.

De drie OWO gemeenten zijn bijzondere gemeenten met ieder een eigen bijzondere plattelandsstructuur en eigenheid. Het bewaren van die eigen identiteit willen wij bewaken en bewaren, maar efficiënt werken vanuit één ambtelijke organisatie maakt meer mogelijk en voorkomt de druk van een gemeentelijke fusie.

De komende maanden zal het een spannend proces worden. Het veranderproces is vooral spannend voor de medewerkers van de gemeente, voor hen kunnen zaken zeker veranderen, dus alleen daarvoor is het al heel belangrijk wat we snel duidelijkheid geven over hoe verder. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet Joke Brouwer, PvdA raadslid

Joke Brouwer

Joke Brouwer

5 jaar geleden ben ik lid geworden van de PvdA. De zorg was hard aan het veranderen en het in mijn ogen onbehoorlijke PVV geluid kwam steeds meer naar voren. Ik vindt het belangrijk dat we oog hebben en houden voor mensen die kwetsbaar zijn. E dat we mensen die zelf niet een stem kunnen

Meer over Joke Brouwer