Secretaris

Joke Brouwer

5 jaar geleden ben ik lid geworden van de PvdA. De zorg was hard aan het veranderen en het in mijn ogen onbehoorlijke PVV geluid kwam steeds meer naar voren.

Ik vindt het belangrijk dat we oog hebben en houden voor mensen die kwetsbaar zijn. E dat we mensen die zelf niet een stem kunnen laten horen de ruimte geven om er te zijn. 35 jaar werk ik in de zorg om die reden. Voorheen bij mensen met een verstandelijke beperking en nu meer in de ouderenzorg de verpleeghuiszorg.

De vorige verkiezingen ben ik gekozen als Raadslid van de PvdA in Opsterland, helaas moest ik vanwege mijn drukken baan toen deze werkzaamheden opzeggen. Als raadslid heb ik samen met de fractie meegewerkt aan het beleid rondom de WMO, participatie en jeugdzorg. Het waren 2 intensieve jaren, maar de PvdA heeft een mooie bodem kunnen leggen voor een nieuwe wijze van zorgen voor elkaar. En dan niet zo zeer zorgen voor maar zorgen dat.

Politiek vindt ik nog steeds belangrijk, veel zaken die ons burgers aangaan worden beslist via de politiek. Er moeten mensen zijn die van uit de juiste waarden meedenken om zaken goed te krijgen.

Langs de kant staan en roepen is niet mijn ding. Ik geloof in de van positieve en blijf daarom door gaan. Al kunnen we soms maar een millimeter bewegen.

Momenteel ben ik werkzaam als locatie Manager in een verpleeghuis in Hurdegaryp en werk daar mee aan een project: het dorp aanzet. En ik ben secretaris voor de afdeling PvdA, we zoeken nog een nieuwe secretaris maar tot die tijd neem ik deze werkzaamheden op mij.

Ik ben geboren in Drenthe, kan de mooie Friese taal wel spreken maar helaas niet schrijven.

Ik woon sinds 2000 in Bakkeveen, samen met Willem Brouwer en mijn jonge hond Ciska.