Door op 12 september 2013

PvdA Opsterland in startblokken voor verkiezingen

Beetsterzwaag. De kandidatenlijst van de PvdA Opsterland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is door de leden met enthousiasme begroet. De voorgestelde conceptlijst met twintig kandidaten werd op 4 september door de ledenvergadering in De Buorskip te Beetsterzwaag ongewijzigd vastgesteld. Dat Roel Vogelzang te Beetsterzwaag nu officieel lijsttrekker en kandidaat-fractievoorzitter is, ondersteunden de leden met een daverend applaus. Vogelzang heeft veel politieke ervaring als Provinciale Statenlid en gemeenteraadslid en zijn werkervaring in politiek maatschappelijke organisaties.

De kandidaatstellingscommissie heeft een aantal nieuwe kandidaten prominent op de lijst geplaatst. Zo staat Joke Brouwer te Bakkeveen op plaats twee. Met haar achtergrond vanuit de gezondheidszorg zal zij zich vooral richten op het sociale- en zorgbeleid van de gemeente. Douwe Jan van der Werff te Beetsterzwaag op plaats drie koppelt zijn ervaringen in het bedrijfsleven met zijn sociale gevoel en wil concreet resultaatgericht aan de slag. Libbe de Vries uit Frieschepalen op plaats vier is onderwijsman in hart en nieren, Doeke Venema uit Ureterp op plaats vijf heeft veel ervaring in de Opsterlandse politiek, hij was fractielid in de huidige fractie en voorzitter van de Kommisje Mienskip. Op plaats zes staat Jan Harmsma te Beetsterzwaag, lid van de huidige raadsfractie van de PvdA. Pyt Achenbach te Jonkerslân verrijkt de lijst op plaats zeven vanuit zijn ervaring in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en in de organisatie van Sportvisserij Fryslân.

Tot en met plaats twintig ziet de lijst er als volgt uit: Ine Jansen (Bakkeveen), Gjildert van der Velde (Bakkeveen), Feije Heidstra (Gorredijk), Annelies Warnders-Vriesman (Bakkeveen), Klaas Talma (Gorredijk), Pieta Hoen-Keuning (Beetsterzwaag), Piet Zwerver (Beetsterzwaag), Margriet Schievink (Nij Beets), Wim Buding (Terwispel), Hans Hiemstra (Beetsterzwaag), Klaske Zwerver-Atsma (Lippenhuizen), Pieter de Kroon (Wijnjewoude). Joukje van Roeden-Hoekstra (Gorredijk), de huidige fractievoorzitter, stimuleert op plaats twintig van harte de nieuwe lijst als lijstduwer. Joukje kondigde al eerder aan door haar werkzaamheden te gaan stoppen met ingang van de nieuwe Raadsperiode, evenals Ria Blaak en Henk de Vries, die na heel veel jaren Raadswerk ook hebben aangegeven hun plek voor nieuwe instroom beschikbaar te stellen.

De PvdA heeft er zin in om de gemeente ook de komende vier jaar weer mee te besturen. Ruimte geven maar ook grenzen stellen in de hedendaagse omstandigheden is daarbij het vertrekpunt. Maar wel zo, dat solidariteit, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid als idealen tot hun recht komen.  De PvdA komt met een frisse sociaal democratische wind in de Opsterlandse politiek!