PvdA Opsterland in de coalitie!

1 juni 2018

De coalitieonderhandelingen in Opsterland zijn afgerond. Het was een mooi proces en wij zijn als PvdA-fractie trots op het resultaat. Bij het bereiken van dat resultaat is voor ons het PvdA-verkiezingsprogramma leidend geweest. Het coalitieakkoord wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Dan vindt ook de wethouderbenoeming plaats van “onze” Libbe de Vries en de installatie van ons nieuwe raadslid Ernst Jan Roos uit Nij Beets. In september gaat het bestuur een Algemene Ledenvergadering organiseren, waarin de fractie verantwoording af kan leggen over het bereikte resultaat. Hieronder vinden jullie het resultaat (het coalitieakkoord) en de aanbiedingsbrief van formateur Anne Wil Lucas aan de gemeenteraad.

Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022

Brief formateur Anne-Wil Lucas