Door op 12 november 2013

PvdA motie armoedebeleid aangenomen

Met 13 tegen 11 stemmen is de motie van de PvdA ingediend samen met de VVD over armoedebeleid in Opsterland aangenomen tijdens de behandeling van de begroting voor 2014 op 4 november. De door het kabinet beschikbaar gestelde gelden ter hoogte van € 31.176 voor armoedebestrijding onder kinderen, komt in Opsterland door deze aangenomen motie daadwerkelijk op de juiste plek in de juiste gezinnen terecht.

Motie VVD en PVDA armoedebeleid Aangenomen