Door op 1 juli 2013

Geactualiseerde bestuurlijke visie “Romte en ferskaat”

Geactualiseerde bestuurlijke visie “Romte en ferskaat”

Tijdens de raadsvergadering op 24 juni heeft Doeke Venema namens de fractie het woord gevoerd over de geactualiseerde bestuurlijke visie “Romte en ferskaat”. De vorige visie was in 2008 vastgesteld. Ondertussen is er veel veranderd door de bankencrisis met de daarop volgende recessie. Het werd dus echt tijd de visie te herschrijven. Deze door B&W ingebrachte visie is uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. De inbreng van Doeke Venema over het B&W voorstel Bestuurlijke visie “Romte en ferskaat” was als volgt:

Uitgangspunt van benadering is, hoe de nieuwe nota is veranderd t.o.v. de visie uit 2008.
Ik behandel slechts de hoofdlijnen en niet de details.
– de nieuwe visie is veel beknopter en minder concreet beschreven; b.v. geen beschrijving van de kerndorpen en nauwelijks aandacht voor een duurzaam milieu
– de visie op ontwikkelingen is niet wezenlijk veranderd. De ontwikkelingen zijn wel beïnvloed door de huidige recessie.
– de speerpunten van beleid en de sterke punten van Opsterland blijven gelijk.

Er zijn wel een aantal opvallende verschillen. Dit zien we vooral terug bij een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
– Wat betreft de bestuurlijke ontwikkeling, die richtte zich in de vorige visie vooral op de eigen gemeente. Nu is er de ‘OWO’ samenwerking (= samenwerking van Oost- en Weststellingwerf met onze gemeente) en het intensiveren van verbindingen met de omliggende stedelijke gebieden.
– de rolverandering bij de (gemeentelijke) overheid:
– van aanbod naar vraag gestuurde organisatie.
– gemeente verbindt, mobiliseert, faciliteert, stimuleert en laat taken los.
– gemeente moet werken aan een “doe”democratie.

De belangrijkste ontwikkeling is de onderkenning van de kracht van het individu in samenhang met de
gemeenschap. Dit is geen vrijblijvend uitgangspunt maar een noodzaak om de samenleving leefbaar te houden:
– mensen moeten langer zelfstandig wonen en zullen minder professionele ondersteuning krijgen
– eigen netwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk worden weer belangrijk
– samenwerken aan de kracht van de gemeenschap is een must

De PvdA ziet en onderschrijft deze ontwikkelingen in de gemeenschap, maar weet ook dat er in welke gewenste samenleving dan ook, altijd mensen buiten de boot zullen vallen en dat we dus met deze visie “Romte en ferskaat” niet het kind met het badwater weg willen gooien. Er zal altijd een sociaal vangnet nodig blijven. Daar staan wij voor.

Wij zien de visie “Romte en ferskaat” als een grote rode stip aan de horizon.