14 maart 2017

De Banningleergang

Elk jaar organiseert de Banning Vereniging de Banningleergang, een serie van vier bijeenkomsten rond een thema. In 2016 was het thema ‘Over de kloof’.
Op 8 april a.s. organiseren we, samen met de afdelingen Leeuwarden, Groningen, Assen en het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een leergang in de Trinitaskerk te Heerenveen.
Een dag waarop we onder leiding van Janny Vlietstra in gesprek gaan over de diepte van het maatschappelijk verschil en de mogelijkheden dat te overbruggen.
We praten over onderwijs en burgerschap, over geschiedenis en actualiteit, over religieus verschil in Nederland. Meer informatie, plus het inschrijvingsformulier vind je hier http://www.banningvereniging.nl/leergang-op-locatie-omgaan-met-verschil-in-nederland/ .