17 april 2016

1 MEI VIERING, MEE MET DE BUS NAAR UTRECHT!

70 jaar Partij van de Arbeid; dát willen we met jou vieren op het Festival van de Arbeid!

70 jaar geleden, op 9 februari 1946, werd de PvdA opgericht in het Krasnapolsky in Amsterdam. In 70 jaar hebben we veel bereikt en maken onze vrijwilligers, bestuurders en politici zich nog steeds elke dag hard voor onze idealen. We nodigen daarom iedereen uit voor het Festival van de Arbeid op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016 in Utrecht om dit met elkaar te vieren. Ben jij er bij op 30 april en 1 mei?

Het PvdA-Gewest Fryslân had de traditie om samen met een afdeling de 1 mei-viering te organiseren.

Dit jaar organiseren we een of meerdere bussen naar Utrecht om daar gezamenlijk de landelijke 1 mei-viering bij te wonen.

De tijden en het exacte programma zijn nog niet bekend. Om dit te organiseren willen we nu alvast weten wie er belangstelling hebben.

Graag opgave van deelname via Joukje van Roeden-Hoekstra, secretaris PvdA-Gewestelijk Bestuur: joukje.v.roeden@home.nl

Het staat uiteraard iedere afdeling vrij om nog een eigen 1 mei-viering te organiseren; in ieder geval is het ook weer het moment om speldjes etc. uit te reiken aan onze leden.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Henk Korthof, voorzitter