21 november 2013, Mienskipssintrum Leppehiem | Mienskipssintrum Leppehiem

Gewestelijke najaarsvergadering PvdA Fryslân

Donderdagavond 21 november 2013
Aanvang 20.00 uur
Mienskipssintrum Leppehiem
Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum

Agenda:

1) opening
2) ingekomenstukken en mededelingen (o.a. GR2014)
3) verslag voorjaarsvergadering
4) werkplan en begroting 2014 PvdA Fryslân (bijlage 1), Permanente
Campagne (mondeling)
5) korte pauze
6) Discussie windenergie ten behoeve van de meningsvorming van
de Statenfractie (bijlage 2 )
7) rondvraag
8) sluiting om uiterlijk 22.00 uur