Sport

Sport is het cement voor de lokale samenleving

Sport is belangrijk. Investeren in sport en beweging is een investering in de aanpak van veel maatschappelijke problemen: een percentage kinderen dreigt te dik te worden, bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen, er zijn probleemjongeren.

Wij willen juist de ‘jochies’ en ‘meiden’ in de buurt/het dorp binden aan sportverenigingen en sportprojecten. Dit is een bewezen methode om overlast van probleemjongeren te verminderen. Een creatieve jeugdsport-subsidieregeling draagt hieraan bij.We willen dat sportparken zo intensief mogelijk worden gebruikt door alle leeftijdsgroepen.

Demografische ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat sportverenigingen genoodzaakt zijn om meer samen te werken. De PvdA is van oordeel dat hier zeker een stimulerende rol voor de gemeente ligt.