Door op 25 mei 2013

PvdA-fractie Opsterland stelt Woningbouw in Opsterland aan de orde.

De PvdA-fractie Opsterland heeft een agendavoorstel ingediend over de toekomst van de Woningbouw in Opsterland.  De PvdA-fractie voelt zich zeer betrokken bij woningbouw in Opsterland, maar vindt dat de raad onvoldoende betrokken wordt bij de problematiek en de mogelijke oplossingen.

 De recente ontwikkelingen bij de woningbouwverenigingen Elkien en WoonFriesland en het stopzetten van enkele projecten in Opsterland door de woningbouwverenigingen zijn o.a. aanleidingen voor de PvdA-fractie om een agendaverzoek in te dienen.

Via de pers heeft wethouder van Dijk zich uitgesproken over mogelijke oplossingen voor het woningbouwprobleem in Opsterland, zoals een constructie waarbij grond wordt losgekoppeld van het huis of nieuwe vormen van erfpacht. Het college zou binnenkort een bijeenkomst willen organiseren met woningmarktexperts, waarbij de uitkomsten moeten uitmonden in een gemeentelijk aanvalsplan.

Op 3 december 2012 heeft de raad ingestemd om een brief van de tinkgroep Wenjen, waar ook de PvdA-fractie in is vertegenwoordigd, aan het college te sturen, met het verzoek betrokken te worden bij de pilot Herontwikkelingsplannen in het eerste kwartaal 2013. Hier is tot dusverre door het college niet op gereageerd.

 

Agenderingsvoorstel

De PvdA-fractie wil het onderwerp Woningbouw in Opsterland in de commissie Romte van 21 mei 2013 bespreken. Aanleiding hiervoor zijn o.a. de volgende punten:

–         De recente ontwikkelingen bij de woningbouwverenigingen Elkien en WoonFriesland

–         Het stopzetten van enkele projecten in Opsterland door de woningbouwverenigingen

–         De tinkgroep Wenjen heeft het verzoek gedaan betrokken te worden bij de pilot Herontwikkelingsplannen in het eerste kwartaal van 2013, de voortgang hiervan is ons niet bekend

–         Wethouder van Dijk spreekt zich in de pers uit over mogelijke oplossingen voor het woningbouwprobleem in Opsterland, zoals een constructie waarbij grond wordt losgekoppeld van het huis of nieuwe vormen van erfpacht

–         Via de pers vernemen wij dat het college binnenkort een bijeenkomst wil organiseren met woningmarktexperts, waarbij de uitkomsten hiervan moeten uitmonden in een gemeentelijk aanvalsplan

–         De PvdA-fractie voelt zich zeer betrokken bij woningbouw in Opsterland, maar vindt dat de raad onvoldoende betrokken wordt bij de problematiek en de mogelijke oplossingen

In de commissie Romte van 21 mei 2013 wil de PvdA-fractie de volgende vragen beantwoord zien en daar een discussie over voeren met de overige fracties en wethouder van Dijk:

  1. Hoe staat het met het woningcontingent van Opsterland en de verdeling hiervan over de dorpen?
  2. Wat is de status van de herontwikkelingsplannen en de pilot hiervan?
  3. Wat is de status van de in- en uitbreidingsterreinen per dorp, met andere woorden wat zijn de huidige in- en uitbreidingsmogelijkheden?
  4.  Wat zijn naar de mening van het college de mogelijke oplossingen en wat zijn de consequenties hiervan?
  5. Wat is de exacte inhoud van de uitlatingen van wethouder van Dijk richting de pers mbt constructies rond ontkoppeling van grond en woningbouw en hoe kansrijk acht het college deze ontwikkelingen?