Platteland

Dorpenbeleid en vitaal platteland

Wij staan voor een vitaal landelijke gebied waar jong en oud kunnen wonen, werken en van basisvoorzieningen gebruik kunnen maken. We willen dat de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleert, experimenteerruimte toestaat en initiatieven initieert die de leefbaarheid ten goede komen. We willen dit samen doen met bewoners en het verenigingsleven.

Steeds weer blijkt dat bewoners van Opsterland hun woonplezier vooral ontlenen aan het karakter van het landschap en de natuur in Opsterland. De PvdA wil zorgvuldig omgaan met het historisch bepaalde en waardevolle landschap van onze gemeente.

Opsterland is een gemeente die uit verspreide dorpen bestaat, grotere en kleine, elk met een specifiek eigen karakter. De verschillen tussen de dorpen zijn daardoor vaak groot, de problemen, belangen en wensen dus ook. Daarop past geen eenvormig beleid. De dorpsspiegels, dorpsvisies en gebiedsvisies zijn belangrijke instrumenten om goed passend beleid vast te stellen.