Internationaal

Internationale verantwoordelijkheid, wereldoriëntatie, antidiscriminatiebeleid en duurzaamheid

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken hard te werken aan de Millenniumdoelstellingen. Daarbij hoort een oproep aan lokale overheden voor duurzame ontwikkeling.

Oriëntatie op de rest van de wereld is belangrijk en past in onze traditie. Het aangaan van een stedenband is een manier om hier lokaal vorm aan te geven, al gaat de internationale samenwerking van gemeenten in de praktijk vaak wel verder. Een voorbeeld van een stedenband-nieuwe-stijl is het aangaan van contacten met landen waar een gedeelte van de eigen bevolking vandaan komt.