Infrastructuur en verkeer

Infrastructuur en verkeer: schoon en veilig

De verkeersmobiliteit blijft groeien en heeft ook op lokaal niveau effecten als verstopping van centra, vervuiling en onveiligheid. Samen met bewoners en het bedrijfsleven moet het gemeentebestuur op zoek naar oplossingen voor de lange termijn. Daarbij moet ook de kwaliteit van het openbaar vervoer in de gemeente op peil blijven.