Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Over Roel Vogelzang

Roel is nu fractievoorzitter en wordt ook de nieuwe lijstrekker. Hij is energiek en heeft zich ontpopt als een door waarden gedreven politicus:” het gaat bij hem nooit om de politieke spelletjes, maar altijd om de inhoud”. Hij woont in Beetsterzwaag samen met zijn vrouw Anke. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Veel ervaring in het openbaar bestuur. Was gemeentesecretaris in diverse gemeenten en was ook 7 jaar lid van Provinciale Staten in Fryslân. Heeft ook als bestuurslid zijn sporen verdiend. Zo was hij voorzitter van de Keunstwurk, de Woodbrookers en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (het huidige Tumba). Hij was lang bestuurslid van Tryater en van het FSU (Fries Samenwerkingsorgaan Uitkeringsgerechtigden). Roel heeft zich ingezet voor progressieve samenwerking om de versplintering van politieke idealen binnen de gemeenteraad een halt toe te roepen. Het maken van verbinding is helemaal “zijn ding”. Zonder samenwerking kom je nl. nergens. In de politiek stelt hij eerst altijd de vraag: “is dit maatschappelijk relevant”.