Doeke Venema

Doeke Venema

Over Doeke Venema

Doeke is fractielid in de huidige Raadsfractie.  Doeke was ook de afgelopen vier jaar Raadslid in Opsterland en wethouder in gemeente Het Bildt. Doeke heeft een rijk onderwijsverleden o.a. als directeur van een MBO opleiding. Hij kan als mentor in de nieuwe fractie van grote waarde zijn. Dat past ook mooi bij zijn leeftijd.  In de komende periode wil hij zijn grote en lange politieke ervaring overbrengen op de nieuwe generatie. Doeke heeft veel contacten met plaatselijke belangenorganisaties op de beleidsterreinen jeugdzorg, sociale zaken en WMO. Zijn credo is en blijft: Debatteren op basis van argumenten!