Recreatie

Recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor economie en werkgelegenheid. Wij wonen in een mooie gemeente die de toerist veel te bieden heeft. Naast bos en heide waar iedereen graag komt, biedt Opsterland mogelijkheden voor waterrecreatie. De heropening van het Polderhoofdkanaal biedt perspectieven en het vraagstuk van waterberging mikt oplossingen voor uitbreiding van water.

Zeker omdat de werkgelegenheid in andere sectoren terug dreigt te lopen, vinden wij dat op het gebied van recreatie en toerisme sprake mag zijn van een aanvallend beleid.