Ouderen

Volwaardige participatie voor ouderen en kwetsbare groepen

De overheid doet een toenemend beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen uit kwetsbare groepen. Wij willen dat zij zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. We hebben met name aandacht voor de armoede van een groeiende groep ouderen, ook onder allochtonen. Bij hen is er vaak onvoldoende informatie over voorzieningen en is er in toenemende mate sprake van sociaal isolement.

De WMO-loketten en informatiepunten kunnen een belangrijke rol spelen bij het toegankelijk maken van het gemeentelijk anti-armoede-beleid voor deze doelgroepen.