Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Cultuur heeft een waarde in zichzelf, maar speelt ook een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale identiteit. Daarvoor is een gevarieerd cultureel aanbod van belang, maar moet ook de mogelijkheid worden geboden daarin zelf te participeren.