Jeugd

Kansen voor de jeugd

Met de meeste jongeren gaat het goed. Voor jongeren die problemen hebben, zijn er stappen gezet in de hulpverleningsketen. We moeten kritisch blijven hoe het met de samenwerking gaat en waar we die kunnen verbeteren. Het Centrum Jeugd en Gezin moet zorgen voor nog intensievere vormen van samenwerking in de hulpverleningsketen. Belangrijk is dat er geen dubbel werk wordt gedaan en dat burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook het onderwijs moet hier bij betrokken worden. De gemeente speelt daarbij een belangrijke regisserende rol.