Door Roel Vogelzang op 17 februari 2015

Uitnodiging: ‘Het gesprek van de Wâlden 8 maart’

PvdA Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadeel, Opsterland en Smallingerland nodigen u uit voor het ‘gesprek van de Wâlden’

Zondag 8 maart in het Smelnehûs,
Moleneind NZ 14, 9203ZP in Drachten.

Inloop vanaf 16.00 uur. Het programma begint om 16.30 uur.
Gastheer Jacques Monash gaat in gesprek met:

* de Minister van sociale zaken, Lodewijk Ascher
* Piet Bonte (park Vijversburg) Paolo Martini (museum Drachten) Pietsje Hulshof (muziekschool de Wâldzang) Culturele hoofdstad 2018 en de kansen voor de regio
* Lodewijk Ascher en drie vrouwelijke ondernemers
* Jannewietske de Vries (lijsttrekker PvdA) en Johannes Kramer (lijsttrekker FNP)

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door leerlingen van muziekschool de Wâldzang.

Afsluiting: 18.00 uur

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team

Meer over Roel Vogelzang