18 november 2013

Sietske van der Meulen – De Jong overleden

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Sietske van der Meulen – De Jong op 12 november 2013, in de leeftijd van 90 jaar.
Sietske was voor onze partij lid van de gemeenteraad van Opsterland. Zij was tot op hoge leeftijd een actieve vrijwilliger; ook voor onze afdeling was zij onder andere bestuurslid en deed vaak hand en spandiensten.
Wij herinneren haar als een zeer gewaardeerd partijlid met een diepgeworteld sociaal democratisch hart.
Onze gevoelens van oprecht medeleven gaan uit naar de familie van Sietske.

Namens alle leden van de afdeling Opsterland van de PvdA,
Het bestuur,
Klaas Talma, voorzitter
Hans Hiemstra, secretaris