15 december 2013

‘Samen werkt’! PvdA start campagne op 11-12-2013

Met de verkiezingsslogan “Samen werkt” gaat PvdA Opsterland actief de campagne gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 voeren. Tijdens de ledenvergadering op 11-12-2013 vond de campagnestart plaats. Wim Buding en Roel Vogelzang voeren samen de campagneregie. Met veel enthousiasme gaan vooral de ‘eerste tien’ kandidaten zich de komende maanden presenteren aan de Opsterlandse bevolking.