Door op 8 juli 2013

Roel Vogelzang PvdA lijstaanvoerder gemeenteraadsverkiezingen Opsterland

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft de selectiecommissie van de PvdA Opsterland Roel Vogelzang te Beetsterzwaag voorgedragen als beoogd lijsttrekker en fractievoorzitter. Roel Vogelzang is een ervaren bestuurder en was de afgelopen vier jaar lid van de Raadscommissie ‘Kommisje Mienskip’ voor de PvdA in Opsterland. Roel heeft bij of voor de gemeentelijke overheid in diverse functies gewerkt, als directeur, gemeentesecretaris, adviseur en coach. Roel is zeer ervaren in het “politieke bedrijf” en heeft een passie voor hedendaagse sociaaldemocratische idealen. De huidige lijsttrekker en fractievoorzitter Joukje van Roeden-Hoekstra stopt op 19 maart 2014 met haar raadswerk in Opsterland. Zij richt zich fulltime op haar baan bij de raadsgriffie van de gemeente Almere. De selectiecommissie komt voor de plaatsen twee tot en met zeven met de volgende voordracht,  respectievelijk Joke Brouwer te Bakkeveen, Douwe-Jan van der Werf te Beetsterzwaag, Libbe de Vries te Friesche Palen, Boris Knezevic te Luxwoude, Doeke Venema te Ureterp en Jan Harmsma te Beetsterzwaag.

De ledenvergadering van de PvdA Opsterland behandelt de ontwerp-kandidatenlijst voor de aanstaande raadsverkiezingen op 4 september aanstaande.