Door op 12 maart 2014

PvdA Opsterland bekent kleur

Douwe-Jan van der Werff, nummer 3 op de lijst van PvdA, maakt duidelijk dat de PvdA in Opsterland een andere tint rood heeft dan de landelijke PvdA en anders is dan lokale partijen.

Wat bedoel je met een andere tint?

“Het is voor ons lastig om de kiezers duidelijk te maken dat we als PvdA Opsterland echt lokaal beleid voeren. We zijn een sociale partij met een rood hart en zullen daar naar handelen. Echter, we hebben vaak andere ideeën dan de PvdA in Den Haag omdat die lastige compromissen moet sluiten. Dat is toch ook logisch? We zijn de lokale PvdA en moeten niet altijd vergeleken worden met de landelijke PvdA. Dat is wat ik bedoel met die andere tint”.

Zijn jullie dan hetzelfde als die andere lokale partijen?

“Nee zeker niet! Die doen of het alleen in Opsterland te halen is. Dat is niet onze visie. Door samen te werken met  andere PvdA afgevaardigden (zoals gedeputeerden van de provincie of wethouders uit buurgemeenten) bereiken we meer dan een lokale partij kan.  Onze achterban is breder, heeft een duidelijke visie en is stabieler. Vaak zie je, en dat is ook bewezen in Opsterland, dat lokale partijen die achterban en visie niet hebben. Het gevolg is meestal ruzie en verdeeldheid waar geen enkele burger op zit te wachten, zeker niet de komende tijd. Verspintering in de politiek vermindert de bestuurskracht van een gemeente”.

Hoe gaan jullie die “andere tint” dan kleur geven?

“We hebben een andere tint, omdat we hier niet, zoals landelijk wel gebeurt, onmogelijk lijkende compromissen  hoeven te sluiten. Daarnaast staan we samen sterk. We hebben een team van mensen klaar staan die  voor de gemeente Opsterland aan de slag  gaan. Bijvoorbeeld Joke Brouwer die rechtstreeks uit de zorg komt en ik zelf zit in het bedrijfsleven. We willen inhoud geven aan de belangrijke zaken die op onze gemeente afkomen, zoals zorg, jeugdzorg, werk en wonen. Onderwerpen waar het echt om gaat en waarin voor de PvdA geen onmogelijke compromissen gesloten hoeven te worden omdat we op kunnen komen voor inwoners van Opsterland”.

Wat gaan jullie doen op 19 maart, verkiezingsdag?

“Stemmen natuurlijk en hopen dat iedereen inziet dat er een sterke, stabiele coalitie moet komen in de raad van Opsterland. Wij gaan natuurlijk voor een zo rood mogelijke coalitie!”