Door Hans Hiemstra (62) op 8 maart 2014

PvdA markeert succes MFA Lippenhuizen

Op 8 maart bezocht de PvdA campagnekaravaan Lippenhuizen. Het hart van het nieuwe MFA centrum werd punctueel gemarkeerd. Het mede met het dorp door de PvdA Raadsfractie ingezette offensief leidde mei 2013 tot een positief besluit over de plaats van het MFA. Een nauwe samenhang tussen school, sport, peuterspeelzaal en dorpshuis wordt hiermee in één MFA gecontinueerd.

Hans Hiemstra (62)

Hans Hiemstra (62)

Hans is een ervaren partijman met zeer veel kennis over de partij. Hij is secretaris van het afdelingsbestuur PvdA Opsterland. Hans is manager Beleidsontwikkeling en Realisatie in het directieteam van Wetterskip Fryslân en kent van daaruit de Friese bestuurscultuur op alle niveaus. Hans is tevens lid van het bestuur van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal,

Meer over Hans Hiemstra (62)