Door Roel Vogelzang op 12 april 2014

PvdA kijkt vooruit

De drie bestaande coalitiepartijen gaan onderzoeken of ze ook de komende raadsperiode samen met D66 verder kunnen. Jammer voor de PvdA, die graag mee had willen doen.

De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen was voor de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Roel Vogelzang een zware klap. “Ik hoopte op vijf zetels en was met vier tevreden, maar toen werden het er drie.” Een dag later brak de zon toch nog eventjes door; de vierde zetel kwam er wel, mede dankzij de lijstverbinding waar Vogelzang zich persoonlijk hard voor had gemaakt.

Teruggang

De kater bleef. De PvdA had acht jaar geleden nog 31% van de stemmen en was met  zeven zetels de grootste Opsterlandse partij. Dit jaar koos maar 14% van de stemmers voor de PvdA. Het is in acht jaar een teruggang van 4.638 naar 1.940 stemmen. Vogelzang wijt deze teruggang aan een aantal zaken. Ten eerste schat hij in dat het grootste deel van de stemmers zich laat leiden door landelijke ontwikkelingen.

Een tweede verklaring is de opkomst. “De totale opkomst was hoger. Maar in het voor ons belangrijke Gorredijk lag de opkomst een stuk lager.” Een derde verklaring ziet Vogelzang in het niet deelnemen aan het college in de afgelopen periode. “Bij de tussentijdse raadsverkiezingen in andere Friese gemeenten zoals Heerenveen en Leeuwarden deed de PvdA het opvallend goed, maar dat kwam mede door de uitstekende PvdA-wethouders. In Opsterland hadden wij dat wethoudersgezicht niet.”

Bestuurderspartij

Het is één van de redenen waarom de PvdA de komende raadsperiode graag weer van de partij was geweest in het college. “De PvdA is een bestuurderspartij en we willen graag verantwoording nemen voor beleid, ook al zijn de maatregelen pijnlijk. En die komen er genoeg deze raadsperiode. Met goede argumenten kun je veel uitleggen. Ik wil niet vanaf de zijkant roepen hoe het niet moet, maar meedenken en meebeslissen. We moeten niet langer langs gebaande paden denken, maar met creatieve oplossingen komen.”

Vogelzang beseft dat er veel staat te gebeuren. Maar hij vindt dat ingrepen ook noodzakelijk zijn. “Om ook op termijn de zwakkeren in de samenleving te kunnen helpen, is het nodig dat we ingrijpen in bijvoorbeeld de zorg.”

Mentorrol

De inmiddels gepensioneerde Vogelzang staat als fractievoorzitter voor een mooie uitdaging. “Laat mij maar mooi de mentorrol vervullen in de fractie en de steunfractie.” De viermansfractie bestaat uit allemaal nieuwelingen, al heeft Vogelzang zelf politieke ervaring in de Friese Provinciale Staten en draaide hij de afgelopen periode met de fractie mee. Bovendien heeft hij als ambtenaar en gemeentesecretaris ook de binnenkant van het gemeentehuis goed gevolgd. “Wij hebben veel nieuwe en ook jonge mensen. Het kan een mooi ploegje worden. We gaan volop investeren in de toekomst van de Opsterlandse PvdA.”

http://sa24.nl/artikel/30-pvda-kijkt-vooruit.html#.U0mCjd-KA6Y

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team

Meer over Roel Vogelzang