26 januari 2014

PvdA feliciteert Nij Beets en De Veenhoop e.o: Polderhoofdkanaal open!

Het Polderhoofdkanaal mag open voor recreatievaart! Zaterdag 25 januari hebben PvdA Smallingerland en Opsterland en de Statenfractie de inwoners van Nij Beets en de Veenhoop gelukgewenst met de uitspraak van de Raad van State om alle bezwaren tegen de heropenstelling af te wijzen. Dat was een terechte gelukwens aan de bevolking. Het is vooral dankzij hun veerkracht om meer dan 35 jaar door te zetten en dat daarmee dit geweldige resultaat is bereikt.
Op de foto wordt met die prachtige slogan “De vaart erin” dit volhouden extra beklemtoond.
Op een handjevol bewoners na is het overgrote deel van de bevolking van Nij Beets en de Veenhoop voorstander van de heropenstelling van een vaarweg, die reeds in 1867 is gegraven.
Het was een vaarweg en hij wordt in die functie weer hersteld, hetgeen gepaard gaat met talrijke milieu compenserende maatregelen, die z’n weerga niet kennen.
PvdA-bestuurders, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau, hebben een bijdrage geleverd aan dit resultaat. Velen maken het succes van nu mee, voor één bestuurder geldt dat helaas niet meer en dat is wijlen Anita Andriesen. Daarom was het erg plezierig dat ook gedeputeerde Jannewietske de Vries mee kwam flyeren en datzelfde geldt ook voor Remco van Maurik, fractievoorzitter van de PvdA Statenfractie.
Een mooie samenwerking tussen de diverse PvdA-geledingen en dat smaakt naar meer, zeker met het oog op de komende verkiezingen.