6 januari 2015

Opening website zorg in de buurt

Gisteravond heeft Hans Spekman bij Jinek onze website gelanceerd over de langdurige zorg: www.pvda.nl/zorgindebuurt.

Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.