15 december 2013

Onze kandidaten

De PvdA heeft een lijst met twintig kandidaten. Omdat een aantal zittende raadsleden het besluit heeft genomen om te stoppen met het raadswerk telt de lijst een groot aantal nieuwe gezichten. De lijst wordt aangevoerd door Roel Vogelzang uit Beetsterzwaag. Joke Brouwer-Wiarda te Bakkeveen, Douwe-Jan van der Werff te Beetsterzwaag en Libbe de Vries te Friesche Palen staan op plaatsen 2 tot en met vijf. Doeke Venema te Ureterp en Jan Harmsma te Beetsterzwaag gaan als ervaringsdeskundigen in de Raad voor plaatsen zes en zeven. Pyt Achenbach te Jonkerslân, Ine Jansen en Gjildert van der Velde beiden te Bakkeveen en Feije Heidstra te Gorredijk gaan voor plaatsen zeven tot en met tien. Actief en begenadigd “lijstduwer” op twintig is Joukje van Roeden-Hoekstra uit Gorredijk. Zij stimuleert de nieuwe selectie graag met haar natuurlijk enthousiasme voor sociaal democratische politiek. De volledige lijst vindt u elders op deze website onder kopje ‘verkiezingen’.