Door op 30 maart 2014

Nieuwe Raadsleden geïnstalleerd

Op donderdag 27 maart is de nieuwe Raad van Opsterland geïnstalleerd. Op de foto van links naar rechts staan de nieuwe Raadsleden voor de PvdA: Libbe de Vries, Douwe-Jan van der Werff, Roel Vogelzang (fractievoorzitter) en Joke Brouwer-Wiarda. Het bestuur wenst hen alle succes die nodig is in de komende zittingsperiode.

(foto Sietse de Boer)