Door Roel Vogelzang op 12 maart 2014

Kunt u niet zelf gaan stemmen, PvdA regelt uw vervoer!

PvdA leden en kiezers, als jullie op 19 maart a.s. willen gaan stemmen en problemen hebben om in het stemlokaal te komen, dan wil de PvdA campagnecommissie jullie helpen. In dat geval wordt voor vervoer gezorgd. En mochten jullie in je omgeving mensen kennen die graag willen gaan stemmen en problemen ondervinden met het vervoer naar het stemlokaal, laat het ons dan ook weten. Het worden spannende verkiezingen, juist omdat een lage opkomst wordt voorspeld. Voor ons als PvdA is iedere stem van belang.
Aanmelden kan bij:
Wim Buding, mailadres: wfpvda@gmail.com, tel. 0513-466521
Roel Vogelzang, mailadres: roel.vogelzang@hotmail.nl, tel. 06-51340716

met vriendelijke groet,
het bestuur van de PvdA
Hans Hiemstra, secretaris

pvdaopsterland@gmail.com

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team

Meer over Roel Vogelzang