Door op 18 november 2013

Kerstcadeautje of verkiezingsactie

Voorzitter Henk Hoen van de Sociale Alliantie Fryslân (SAF) reageert op ‘Het politieke woord’ van voorzitter Wolter Kruize van het CDA in De Woudklank van afgelopen donderdag.

De motie van de oppositie (PvdA en VVD) over besteding van de extra gelden van € 31.176, die door het kabinet in 2013 eenmalig beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen in te zetten werd door de CDA fractievoorzitter ontkracht in het artikel. Henk Hoen in zijn reactie: Hoeveel woorden ben je nodig om als voorzitter van het CDA Opsterland uit te leggen, waarom je als CDA geen steun wilt verlenen aan een extraatje aan mensen die het moeilijk hebben? Ongeveer een jaar ben ik voorzitter van de Sociale Alliantie Fryslân (SAF), een netwerkorganisatie van vakbonden, kerken, FSU, Humanitas enz., met als thema armoede. In die hoedanigheid hoor ik van zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers van de aangesloten organisaties de omstandigheden, waarin mensen in 2013 verkeren; het zijn zeer schrijnende verhalen. Het aantal mensen dat aangewezen is op de Voedselbank in Fryslân stijgt snel, het aantal mensen in de schuldsanering stijgt eveneens. Armoede, het wordt een steeds groter maatschappelijk probleem en dan kan er iets aangedaan worden en dan haakt het CDA Opsterland af, maar meent vervolgens de actie van de oppositie wel te betitelen als kerstcadeautje of verkiezingsactie. Alleen al de suggestie die van deze kop boven het artikel uitgaat, spreken over cadeautje terwijl de middelen (€ 31000 voor Opsterland) door het kabinet beschikbaar zijn gesteld. Merkwaardig!

Hetzelfde kabinet dat zowel voor 2014 als 2015 extra middelen voor armoedebeleid beschikbaar stelt. Sociale Alliantie Nederland, o.l.v. van prominent CDA’er Jaap Smits en waar ook SAF bij aangesloten is, heeft enkele maanden geleden bij staatssecretaris Klijnsma van SZW hierop aangedrongen. De doelgroep, om welke redenen dan ook in de problemen gekomen, heeft niets met de argumenten die het CDA Opsterland noemt om de motie van de oppositie niet te steunen. U noemt in uw artikel dat het geld niet op de juiste plek terecht zou komen. Ik weet niet, waarop u dit baseert, wel is bekend dat het geld ook gebruikt wordt om de roodstand bij de bank te verminderen.

Natuurlijk de middelen zijn bestemd voor de kinderen, deelname aan sport, schoolreisje, cultuur etc., maar een slechtere bestemming dan vermindering van het rood staan is ook denkbaar. We hebben het hier over een doelgroep waar elke € 5 meer of minder een enorm verschil maakt en denkt u dan dat verwijzing naar de uitvoeringskosten nou echt  indruk maakt? Nee dus! Als SAF zijn wij content dat ook in andere gemeenten dezelfde gedragslijn wordt gevolgd als in Opsterland.

Henk Hoen
Voorzitter SAF