27 januari 2014

Kansen culturele hoofdstad 2018 voor Drachten e.o.

Gemeenteraadsfractie Smallingerland organiseert i.s.m. de afdelingen Opsterland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een openbaar debat:

‘WELKE KANSEN BIEDT DE CULTURELE HOOFDSTAD VOOR DRACHTEN EN DE REGIO’

De verkiezing van Leeuwarden/Fryslân tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 is ook voor Drachten/Smallingerland en de regio van belang. In het bidbook, de leidraad voor het culturele jaar 2018 en de weg daar naar toe, wordt cultuur in belangrijke mate ingezet om een (economische) transitie van de provincie in gang te zetten. Er worden 3 à 4 miljoen bezoekers verwacht. Dat biedt direct kansen voor het versterken van de toeristische bedrijvigheid en de winkelfuncties. Maar ook indirect valt er op verschillende terreinen winst te behalen: bedrijven, instellingen, en onderwijs kunnen hun voordeel doen met de exposure en aansluiten bij de ontwikkelingen op weg naar Culturele Hoofdstad. Graag nodigen wij u uit voor een debatavond  waar kansen en mogelijkheden besproken kunnen worden met o.a. Gedeputeerde Jannewietske de Vries.

Datum : Maandag 10 februari 2014
Ontvangst : Vanaf 19.00 uur, programma 19:30 uur
Locatie : Voormalige Sluis machinefabriek, Tussendiepen 6 9206 AD Drachten

Secretariaat: Lisdodde 109 9207 AW Drachten T. 0512-523250/06-21430011
AANMELDEN VIA: smallingerland@pvda.nl