Kandidatenlijst PvdA Opsterland vastgesteld

28 december 2017

 

Tijdens een goedbezochte Algemene ledenvergadering van de PvdA Opsterland op 20 december 2017 werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma

Doarpen oan set; wij dogge it oars” is de rode draad van het verkiezingsprogramma. De gemeente moet zich meer laten leiden door dorpsinitiatieven. Niet de regels, maar de bedoelingen zijn de baas. Als dorpen denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente, dan mogen ze de gemeente uitdagen. Het programma is een soort manifest en is geschreven vanuit sociaaldemocratische waarden (solidariteit, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en opkomen voor kwetsbare mensen in de samenleving) Daarnaast worden verder vier belangrijke pijlers voor de toekomst uitgeweerkt:

  • Werk en bestaanszekerheid
  • Zorg
  • Wonen
  • Duurzaam en groen

Tijdens de vergadering werd een aantal amendementen ingediend. Deze worden nu verwerkt door de campagnecommissie. Daarna wordt de definitieve versie op onze website geplaatst.

De kandidatenlijst

De kandidaatstellingscommissie, bestaande uit Frouk Fransen, Pieter de Kroon en Maarten Ruys, presenteerde de kandidatenlijst. De lijst werd unaniem door de Algemene Ledenvergadering overgenomen.

Roel Vogelzang uit Beetsterzwaag werd gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij is nu ook fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Als tweede op de lijst staat Libbe de Vries uit Frieschepalen. Hij is nu ook raadslid. Op nummer 3 staat een nieuwe kandidaat Ernst Jan Roos uit Nijbeets. Op nummer 4 staat Joke Brouwer uit Bakkeveen. Zij heeft eerder in de gemeenteraad gezeten. De vijfde plaats is voor Jan Harmsma uit Beetsterzwaag, die nu ook in de gemeenteraad zit. De plaatsen 6 en 7 worden ingenomen door Dominic Ogugua uit Luxwoude en Linda de Beer uit Terwispel.