Door Libbe de Vries op 12 maart 2014

Kandidaat van de week: Libbe de Vries

Kandidaat Libbe de Vries uit Frieschepalen stelt zich voor!

Wie ben je?

Mijn naam is Libbe de Vries. Ik ben 57 jaar geleden geboren in het dorpje Oudeschoot. Tegenover mijn ouderlijk huis werd in de jaren ’60 Thialf gebouwd. Dat is ook de plek waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht.

Inmiddels woon ik al weer 35 jaar in de gemeente Opsterland. De eerste 18 jaar in Terwispel en daarna in Frieschepalen. Ik woon al 38 jaar samen met Lia en heb twee studerende zonen.

 Wat doe je in het dagelijks leven:

Ik ben werkzaam in het onderwijs bij stichting Westerwijs, directeur van de openbare basisschool in Oldehove, mededirecteur van de samenwerkingsschool in Aduard en op maandag doe ik ondersteunende werkzaamheden op een school in Zevenhuizen.

Waar word ik opgetogen van:

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op de samenwerkingsschool van Aduard. De christelijke en de openbare school zijn samengegaan tot één school. Zo kan in het dorp het basisonderwijs op goed niveau blijven bestaan. Ik word vooral blij als ik zie hoe respectvol, begripvol en met waardering voor elkaar door zowel kinderen, ouders als leerkrachten met elkaar wordt omgegaan. Na een moeizame start met veel weerstand tegen de fusie hebben de ouders er uiteindelijk voor gekozen om alles samen te doen. De dagopening wordt in alle groepen zowel “openbaar” als “christelijk” gedaan. Iedereen is enthousiast!

Ik zit in de politiek, omdat:

ik vind dat als je een mening hebt over besluiten die gemeentelijk genomen worden, je daar actief mee om moet gaan. Ik voel me betrokken bij de gemeente Opsterland en wil daar graag een steentje aan bijdragen. Natuurlijk doe ik dat wel vanuit mijn rode achtergrond. Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen.

 Waar moet de PvdA de komende jaren mee aan de slag:

Vanuit mijn onderwijs-achtergrond spits ik dit toe op:

-Zorgen voor samenhang in het jeugdbeleid. Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen schoolbesturen en gemeente over de taakverdeling over zorg in en om de school.

-De betrokkenheid van de basisscholen met de voorschoolse voorzieningen. Is er sprake van een doorgaande lijn?

-Zorgen voor samenwerking bij zorg voor de jeugd: welke rol en afstemming vindt er plaats met het primair onderwijs, bijvoorbeeld om de signaleringsfunctie te versterken.

-Daar waar kleine basisscholen dreigen te verdwijnen kan de politiek een rol spelen om te komen tot samenwerkingsscholen.

Wat is mijn drijfveer of missie:

Ik wil zorgen voor verbinding. In de samenleving zie je steeds meer dat  mensen zich afzetten tegen elkaar. Nederland viel altijd op door de grote tolerantie. Dit is steeds meer aan het verdwijnen. Hierbij spelen verschillende politieke groeperingen een vervelende rol. Ik wil dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

Wat is mijn grootste ergernis:

Ook in de politiek lijkt het of we met minder respect met elkaar kunnen omgaan. Zelfs in de Tweede Kamer is het schijnbaar nodig om de meest gruwelijke dingen tegen elkaar te roepen. Dit gedrag zie ik ook doorsijpelen naar de gemeenteraad. Naar de burgers geef je hiermee een negatief signaal af. Van standpunt verschillen mag, maar laten we respect houden voor elkaars mening.

Wat wil ik morgen doen:

In Opsterland wil ik in gesprek gaan met kleine scholen en ze vertellen hoe goed het is om binnen dorpen te komen tot samenwerkingsscholen. Het is goed voor de onderwijskwaliteit, maar het is ook goed voor de saamhorigheid in het dorp.

Libbe de Vries

Libbe de Vries

Libbe is een onderwijsman in hart en nieren en koppelt dit aan een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij hier ook daadwerkelijk voor staat. Libbe is Meerscholendirecteur bij Westerwijs te Aduard; daarvoor was hij regiodirecteur van diverse scholen in Opsterland. Hij is schaduwfractielid geweest en ook anderszins maatschappelijk

Meer over Libbe de Vries