Door Joke Brouwer op 23 februari 2014

Kandidaat van de week: Joke Brouwer-Wiarda

Joke Brouwer is de kandidaat van de week en staat op plaats 2. Lees hier meer over Joke ! 

1. Wie ben je? Joke Brouwer, ik ben geboren in Gieten, ben 52 jr. en woon met heel veel plezier  sinds 13 jaar in het actieve, vriendelijke en vooral groene Friese Bakkeveen.

2. Wat doe je in het dagelijks leven:  Ik ben al geruime tijd werkzaam als manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik werk heel bewust in een kleine organisatie; het moet om de mens gaan. Mijn aandacht ligt op het veranderen en er voor blijven zorgen, dat de zorg voor kwetsbare mensen op peil blijft. Alles moet voor de cliënt zijn en bureaucratie en hoge salarissen moeten we tegen gaan. Naast mijn werk zit ik in de Werkgroep Patiënt Centraal van de PvdA. Maandelijks bespreken we met 30 mensen uit het hele land en Tweede Kamer leden de actuele ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast mag ik graag fietsen of wandelen met onze hond en genieten van onze gemeente. En muziek geeft kleur. Ik speel viool en een klein beetje harp.

3.  Waar wordt ik opgetogen van: als ik maandags door  Bakkeveen rij en zie dat er een hele ploeg vrijwilligers de rommel opruimt die de recreanten achter gelaten hebben. In ons dorp en ook in andere dorpen wordt er heel veel gedaan aan vrijwilligerswerk. Zonder de inzet van deze mensen zou de leefbaarheid heel snel achteruit gaan.

4. Ik ga in de politiek, omdat:  Ik me zorgen maak over de grote snelle veranderingen in de zorg. Veel verantwoordelijkheden en het  budget voor de zorg gaan over naar de gemeente en dat in een heel rap tempo. Tegelijkertijd moet er bezuinigd worden op de zorg en verwachten we meer van mantelzorgers/familie en vrijwilligers. Ik wil daarom meedenken over deze veranderingen en zorgen dat de meest kwetsbare mensen/ouderen/zieke mensen en kinderen niet tussen wal en schip komen. Het dichtbij regelen van zorg en ruimte voor professionals om de juiste dingen te blijven doen,  namelijk de intensieve zorg en de persoonlijke verzorging als men dat echt nodig heeft, vind ik belangrijk.

5. Waar moet de PvdA de komende jaren mee aan de slag: De zorg goed en dichtbij huis regelen, kinderen in moeilijke situaties kansen bieden, armoede bestrijden, kleine zorgorganisaties en dagbestedingsprojecten de ruimte geven.  “Ien op it Hiem”, en een toegankelijke gemeente; zichtbaar maken wat de rol van de gemeente wordt. Eerlijk zijn en financieel de zaken mee  op orde houden.

6. Wat is mijn drijfveer of missie: een stem zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen. Een stem zijn voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.

7. Wat is mijn grootste ergernis: Dat mensen denken, dat de gemeente het wel voor ons doet: “die heeft geld zat”. Wij zijn met z`n allen die gemeente. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen, die zich wel voor de gemeenschap inzetten. Maakt niet uit wat of hoe groot, alle kleine beetjes helpen. Zorg voor je omgeving en voor elkaar, daar gaat het om. Dat maakt een dorp echt leefbaar.

8. Wat wil ik morgen doen: Nadenken over hoe het prachtige plan “Dúnsân”, vanuit het dorp Bakkeveen en vanuit Plaatselijk Belang in deze tijd, waarin de gemeente minder te besteden heeft, toch verantwoord gerealiseerd kan orden.

Joke Brouwer

Joke Brouwer

5 jaar geleden ben ik lid geworden van de PvdA. De zorg was hard aan het veranderen en het in mijn ogen onbehoorlijke PVV geluid kwam steeds meer naar voren. Ik vindt het belangrijk dat we oog hebben en houden voor mensen die kwetsbaar zijn. E dat we mensen die zelf niet een stem kunnen

Meer over Joke Brouwer