31 januari 2015

Joukje van Roeden – Hoekstra kandidaat Provinciale Staten Fryslân

Voormalig fractievoorzitter PvdA-Opsterland is afgelopen zaterdag met een 12e plaats door de Gewestelijke vergadering op een verkiesbare plaats gezet voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Wie Joukje de afgelopen 12 jaar in de Opsterlandse politiek heeft gevolgd weet dat zij namens de PvdA met veel enthousiasme en inzet een echte volksvertegenwoordigster is, een vrouw met het hart op de goede plek! Joukje is graag bereid om zowel Opsterland als de Zuidoosthoek van Fryslân vanuit haar betrokkenheid op een waardige manier te vertegenwoordigen.

De lijst wordt aangevoerd door Jannewietske de Vries. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Fryslân vinden plaats op woensdag 18 maart 2015 en vallen samen met de Waterschapsverkiezingen.