Door op 1 juni 2013

Huldiging vijftig jaar lidmaatschap PvdA

Beetsterzwaag. Na de ledenvergadering op 31 mei werden Antje van der Heide-Lenting, Roel van der Heide en Andries Pebesma gehuldigd i.v.m. hun vijftigjarig lidmaatschap van de PvdA. Voorzitter Klaas Talma speldde hen de gouden jubileumspeld op. De jubilarissen werden in de bloemetjes gezet.