16 mei 2015

Gewestelijke bestuursvergaderingen

Er vonden het afgelopen seizoen twee Gewestelijke bestuursvergaderingen plaats. Op 13 december werden in Leppehiem in Akkrum de verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten en het Waterschap vastgesteld. Veel amendementen. Daarna werden de kandidatenlijsten voor beide organen vastgesteld. Een “slopend proces” met als uitkomst dat onze inzet om Joukje van Roeden op plaats 10 te houden niet slaagde. Een gevolg van stedelijke compromissen (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland) ten koste van plattelandskandidaten. Niet fraai, maar wel de werkelijkheid.
Op 22 april vond de Gewestelijke jaarvergadering plaats in Easterlittens. De PvdA staten-fractie presenteerde het jaarverslag 2014. Henk Hoen en Joukje van Roeden werden gekozen in het Gewestelijk Bestuur. Verder stond deze bijeenkomst helemaal in het teken van de verantwoording van de staten-fractie (Jannewietske de Vries en Hans Konst) en het Gewestelijk Bestuur (Henk Korthof) over het verloop van de formatieonderhandeling (zie hiervoor de nieuwsbrief aan de leden d.d. 8 april 2015)  Ook hier was de uitkomst niet fraai, maar wel de werkelijkheid.