Door op 24 maart 2014

Gemeenteraadsleden nemen afscheid

Burgemeester Ravestein deed alle PvdA Raadsleden uitgeleide uit de Raad. Zij sprak iedereen persoonlijk toe. De hele vijfmansfractie van de PvdA nam vandaag afscheid. Donderdag wordt de nieuwe lichting Raadsleden geïnstalleerd.

Jan Harmsma, zit sinds 2006 acht jaar in de Raad. De burgemeester vond Jan een markante verschijning; ‘iedereen kent u en andersom’. In het debat kort en duidelijk; intensief meegedacht over de Raadswerkwijze. Zijn warme persoonlijkheid gaat onze Raad missen. Jan gaf aan het Raadswerk meestal als leuk en inspirerend te hebben ervaren.

Ria Blaak, sinds 2002 12 jaar in de Raad. Ria was voorzitter van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. De burgemeester kenschetste Ria als en sterke vrouw waar je van op aan kan. In de vorige Raadsperiode was Ria fractievoorzitter. Ze was sterk in het debat en stevig op de inhoud. Een vrouw, die niet tegen geneuzel kan; dat is u dan ook aan te zien schetste de burgemeester! Ria lichtte één belangrijk punt toe. Politiek gaat meestal over de verschillen, maar die zijn niet zo groot in een gemeente. Het is zaak om samenhang en samenwerking op een goede manier en op inhoud te zoeken en te vinden voor de inwoners van de gemeente.

Joukje van Roeden-Hoekstra, ook in 2002 in de Raad gekomen in de eerste lichting duale raadsleden. Als fractievoorzitter en waarnemend voorzitter van de Raad heeft Joukje veel ervaring opgedaan. Joukje heeft perfectionistisch en positief kritisch oppositie gevoerd. Dank voor al haar tomeloze inzet viel Joukje ten deel. Joukje sprak haar dank uit aan haar fractie voor het vertrouwen dat er wederzijds was.

Henk de Vries, kwam in 2006 in de Raad; had volle aandacht voor woningbouw. Met succes op inhoud heeft Henk het debat gevoerd.

Doeke Venema, in 2010 in de Raad gekomen, was voorzitter van de Kommisje Romte. hij heeft daarmee  richting gegeven aan de nieuwe werkwijze. Op sociaal terrein verrichte Doeke actief het raadswerk. Betrokkenheid in het sociaal domein was zijn drijfveer, beklemtoonde de burgemeester.

De zitting eindigde met een Koninklijke onderscheiding voor de CDA fractievoorzitter S. Krikke. PvdA Opsterland feliciteert Krikke van harte met zijn onderscheiding.