4 maart 2015

7 maart: Fryske kandidaat Statenleden en Wetterskip kandidaten bezoeken Polderhoofdkanaal!

Zaterdag  7 maart a.s. komt op uitnodiging van PvdA Opsterland een delegatie uit de friese politiek naar het Polderhoofdkanaal. Opsterland laat zien wat er al gedaan is en de Kanaalgroep ontvouwt haar plannen rondom het Polderhoofdkanaal voor de toekomst.

Net als de PvdA in Opsterland en Smallingerland heeft Jannewietske de Vries zich namens de Friese PvdA altijd sterk gemaakt voor het bevaarbaar maken van het PHK. Het plan maakt deel uit van het Friese meren project, deze vaaroute is een welkome aanvulling. Er ontsaat een prachtig landschap om varend, fietsend en wandelend van te genieten. Dat is goed voor de watersport, economie, natuur en daarom goed voor de leefbaarheid van Nij Beets, De Veenhoop en het aanliggende gebied.

Aanwezig zijn:  Gedeputeerde Jannewietske de Vries, (kandidaat) statenleden Joukje van Roeden-Hoekstra, Remco van Maurik, Harry Balgobind, kandidaat voor het  Wetterskip  Henni van Asten, Annelies Stolp en Willem Haarsma.

Programma 7 maart 2015

09:15 uur Vertrek bij Damshûs, met de brandweerauto een rondje Polderhoofdkanaal

10:00 uur Dorpshuis ‘t Trefpunt:

–  Kanaalcommissie: presentatie toekomstplannen

–  De heer Peter Huiskes, De Veenhoop

–  De heer René van Hove, voorzitter openluchtmuseum It Damshûs

–  Fryske Gea, de heer Henk de Vries over natuurontwikkeling rondom het Polderhoofdkanaal