Door Joke Brouwer op 3 december 2014

“De zorg op z`n kop” en wat kan ik doen als raadslid

Twee jaar geleden ben ik in de politiek gegaan. Ik maakte me zorgen over de veranderingen in de zorg en de snelheid waar mee dit moet gebeuren. En niet te vergeten de bezuinigingen, van zo’n 25%, die doorgevoerd moeten worden. Hoe pakt dit uit voor de kwetsbare mensen in onze gemeente, heb ik me dikwijls afgevraagd. In twee eerdere bijdragen in de Sluswachter heb ik al eens geschreven hoe dat allemaal is ontstaan.

Ik werk zo’n dertig jaar in de zorg en heb het van dichtbij zien veranderen. Dat de overgang van het regelen van de zorg naar de gemeente gaat, is een goed ding. Mensen kunnen dan dichtbij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vanaf januari kan iedereen met zorgvragen terecht bij de gebiedsteams van de gemeente. Kun je er niet naar toe voor een gesprek, dan komen ze bij je thuis. En je mag altijd iemand meenemen naar een zo’n gesprek. Kortom dat klinkt allemaal heel mooi, maar toch maken veel mensen zich zorgen.

De afgelopen weken zijn veel zaken over de veranderingen in de zorg in de gemeenteraad besproken en ook vastgesteld. Wij hebben de begroting voor 2015 vastgesteld en het Visiedocument voor de 3 decentralisaties: de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De verordeningen die daarbij horen zijn ook vastgesteld.

 

Vanuit de PvdAfractie zijn wij sinds juli van dit jaar al actief bezig. Samen met ambtenaren hebben wij meegedacht over hoe de zorg eruit moet komen te zien. Hiervoor was een klankbordgroep ingericht vanuit de gemeente, waar alle fracties aan deel konden nemen. En krijg je dan altijd je zin? Nee, niet direct, maar op 3 en 17 november jl. waren er raadsvergadering waarin we ons sterk hebben gemaakt voor de volgende zaken:

 • Beleid moet gericht zijn op preventie en ondersteunen van mantelzorgers.
 • Mishandeling van ouderen, bijvoorbeeld door familie, neemt in de maatschappij steeds meer toe. Het is belangrijk dat de medewerkers in de gebiedsteam hier op letten. Als dit gesignaleerd wordt, moet een bewoner die ondersteuning nodig heeft niet zonder hulp komen te zitten.
 • De Voedselbank en regelingen voor mensen in de schuldsanering moeten blijven. In onze gemeente zijn veel mensen die het financieel moeilijk. Wil je mensen een beter bestaan geven en mee laten doen in de samenleving, is dit het eerste waar wij bij moeten helpen.
 • De huisarts krijgt ook een andere rol. Uw huisarts kan vanaf januari u doorverwijzen naar o.a. thuiszorg, specialistische jeugdzorg en het gebiedsteam. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf baas blijven en zelf de stappen ondernemen naar andere hulpverleners.
 • In de Visie wordt gesproken over “goedkopere zorg”. Wij begrijpen dat hierover gesproken wordt in verband met de bezuinigingen. Wij hadden liever gezien dat er had gestaan “betere geïntegreerde zorg”. Maar helaas is de tekst niet veranderd.
 • In de dorpen zijn veel vrijwilligers actief op de dorpssteunpunten of er zijn omtinkers en die dorpsgenoten helpen bij allerlei zaken op gebied van burenhulp. In Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk wil dit nog niet echt lukken. Daar is wel een project “Buur & co”. De gemeente wilde dit stoppen. Dat lijkt ons niet de juiste weg! Wij vinden zo’n project heel belangrijk in dorpen, dit werkt juist heel preventief. De gemeente gaat hier nu een plan voor maken.
 • Wij hebben de term “keukentafelgesprekken” kunnen veranderen in (eerste) gesprek.
 • Wij vinden dat dagbesteding voor kinderen te allen tijde door professionals gedaan moet worden en dat dit niet omgevormd mag worden naar een zogenoemde algemeen toegankelijke voorziening voor meerdere doelgroepen. Als kinderen niet naar school kunnen vanwege een beperking, hebben zij wel recht op ontwikkeling en professionele ondersteuning. Juist deze kinderen moeten kansen krijgen te ontwikkelen. Zij behoren ook een volwaardige plek te hebben in onze gemeente.
 • Bij mensen die in de WWB zitten wordt een tegenprestatie verwacht. Dan moet je denken aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtzorg, mee helpen met de maandagochtend opruimgroep. Het gaat om zo`n 26 uur per maand. In het stuk dat ons werd gepresenteerd staat dat dit verplicht zou zijn. Op ons verzoek is het woord verplicht eruit gehaald. Veel van deze mensen hebben immers al lang geen werk meer en maken ook weinig kans op werk.
 • Bij pleegzorg stellen wij voor dit zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden.
 • Verder hebben wij aandacht gevraagd voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven en niet zelf de post kunnen ordenen. Dat betekent dat een verslag van het eerste gesprek, dat iemand moet ondertekenen en terugsturen om voor zorg in aanmerking te komen, niet lukt of lastig is. Ook daar moet het gebiedsteam oog voor hebben wat ons betreft.

De PvdA, maar zeker ook alle andere raadsleden, zijn er op gericht dat de zorg goed gaat verlopen in 2015. De grootste klus, of uitdaging zo u wil, is voor de gebiedsteams. Die teams zijn de toegang tot zorg. En als het niet loopt zoals verwacht, dan is het belangrijk dat inwoners altijd ergens hun klacht kunnen inbrengen. Zo wordt het mogelijk een second opinion aan te vragen bij het gebiedsteam, dan kijkt iemand anders er ook nog een keer naar.

Die gebiedsteams worden belangrijk. Wij willen als PvdA de inzet van deze teams dan ook goed volgen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij kunnen geen individuele problemen oplossen, maar wij kunnen wel actief meekijken of het goed gaat met de gebiedsteams.

Kortom doet u de komende tijd ervaringen op in het gebiedsteam, dan mag u dat gerust met ons delen. Mail dan met jokebrouwerpvda@gmail.com, bellen mag ook 0516-542305.

 

Joke Brouwer, raadslid PvdA

Joke Brouwer

Joke Brouwer

5 jaar geleden ben ik lid geworden van de PvdA. De zorg was hard aan het veranderen en het in mijn ogen onbehoorlijke PVV geluid kwam steeds meer naar voren. Ik vindt het belangrijk dat we oog hebben en houden voor mensen die kwetsbaar zijn. E dat we mensen die zelf niet een stem kunnen

Meer over Joke Brouwer