12 oktober 2014

College tuiniert belabberd m.b.t. snippergroen.

“Waarnemingen vanaf de publieke tribune van de gemeenteraad door Rein Postma, bestuurslid  van de PvdA”. 

Het College bestempelt de vele klachten die binnen zijn gekomen als lastige situaties.

Neemt het advies voor een tussen evaluatie niet serieus.

Verzuimt vervolgens tijdig te antwoorden op eerder door de oppositie schriftelijk gestelde vragen m.b.t. snippergroen.

 

In de raadsvergadering van 6 oktober j.l.  sprak Roel Vogelzang namens de PvdA – fractie zijn ongenoegen uit over het bagatelliseren van het college over het project Snippergroen

In een dergelijk proces is voor de burgers van belang hoe:

  • er wordt gecommuniceerd in woord en geschrift.
  • mensen zich bejegend voelen door de gemeente.
  • binnen zo’n uitvoeringsproject algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel worden toegepast.

Het zwabberbeleid dat de gemeente hierin heeft gevoerd in de periode 2010-2014 leidt tot vele vragen en grote verontwaardiging.

  • Wanneer een burger dreigt met een gerechtelijke procedure tegen de gemeente, neemt de gemeente als standpunt in: laten we dan alles maar bij het oude houden.
  • Bij een ander wordt niet alleen gedreigd met ontruiming, maar wordt dit ook daadwerkelijk uitgevoerd.
  • Ontruimde percelen worden ingezaaid of blijven braak liggen.
  • Onduidelijk is of de gemeente het ontruimde perceel gaat onderhouden.

Bijzonder zuur voor die mensen die te goeder trouw jarenlang een stukje gemeentegrond hebben onderhouden.

Sommige gedupeerden mochten hun verhaal wel doen, terwijl anderen werden afgescheept door de wethouder met de mededeling dat het project is uitbesteed aan een externe partij.

Hierbij wordt vergeten dat het college de opdrachtgever van die externe partij is en in die rol dus zeker aanspreekbaar moet zijn voor haar burgers.

Vastgesteld kan worden dat de gemeenteraad vooraf geen kaders heeft gesteld en dat heldere communicatie achterwege is gebleven.

Door de heren Weening (Christen Unie) en van der Harst (Opsterlands Belang) wordt vervolgens gesteld dat het hier gaat om een uitvoeringsproject waarbij, blijkbaar ondanks de vele onrust die er ontstaan is rond “Snippergroen” geen heldere communicatie hoeft te worden gevoerd.

In plaats van de burgers tegemoet te komen m.b.t. het snippergroen worden de gedupeerden  nog verder in de gordijnen gejaagd.

Door het knullige optreden van het college is er een averechts effect ontstaan.

Na aanhouden van de oppostie om toch transparanter naar buiten te komen heeft wethouder van Dijk dit toegezegd.

Of dit voldoende is om de € 80.000 aan extra inkomsten, geraamd voor verkoop van snippergroen in de begroting van 2015 te halen, en of de post onderhoud lager komt uit te vallen valt nog te bezien.