14 februari 2017

Christa Oosterbaan, onze Friese kandidaat nummer 20

Zoals u ongetwijfeld hebt begrepen is de campagne van Christa Oosterbaan, onze Friese kandidaat nummer 20 op de lijst van de PvdA, in volle gang.
Om Christa met een flyer, poster, radiospots, advertenties in kranten en werkbezoeken goed neer te zetten hebben we helaas niet genoeg financiële armslag.
Hoewel het partijbestuur ook via het activiteitenfonds een bijdrage levert is dit niet genoeg.
Daarom vragen wij uw steun!
Graag kunt u op bankrekeningnummer NL 59 RABO 0367 6052 28  t.n.v. Campagne Christa Oosterbaan een storting doen.
Elke euro helpt.
Met zijn allen maken we er een mooie rode campagne van!
Alvast bedankt
Het campagneteam