Door op 15 november 2013

Bijeenkomst Participatiewet en jongeren met beperking

Vrijdag 22 november organiseert PvdA Raadsfractie Opsterland een bijeenkomst over gevolgen van de Participatiewet. De PvdA-fractie wil graag in overleg met maatschappelijke partners over de mogelijke gevolgen van deze wet met betrekking tot begeleiding van jongeren met een beperking. Wij organiseren daarvoor een bijeenkomst op:

Vrijdag 22 november 2013, 17:00 – 21.00 uur, De Skâns, Gorredijk

Doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen rondom de Participatiewet, en de invloed daarvan op de begeleiding van deze doelgroep. Wij willen graag van jullie horen welke vragen hierover bij jullie leven. Maar ook waar jullie kansen zien en welke boodschap jullie ons (de politiek) willen mee geven.
Daarom zijn naast de fractie van de PvdA Opsterland en de fracties vanuit Oost- en Weststellingwerf, ook leden van provinciale staten uitgenodigd en zijn Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PvdA) en Cor Trompetter (wethouder Weststellingwerf) aanwezig.

Programma:

17.00 – 17.30 uur Ontvangst met koffie

17.30 – 17.45 uur Welkom en opening

17.45 – 18.00 uur Toelichting programma

18.00– 18.45 uur Discussie
Aan de hand van enkele sketches over praktijksituaties discussie over vragen en dilemma’s. Deze sketches worden uitgevoerd door enkele mensen uit het werkveld.

18.45 – 19.30 uur Pauze (met soep en broodjes)

19.30 – 20.30 uur Vervolg van de discussie

20.30 – 21.00 uur Rondvraag en sluiting
We hopen op een interactieve bijeenkomst en zien jullie graag op 22 november 2013 in de Skâns te Gorredijk!

Voor de catering is het handig te weten met hoeveel jullie komen. Meld je daarom van tevoren bij mij aan:

Ria Blaak, raadslid PvdA Opsterland
Mailadres: blaakria@gmail.com

Mobiel: 062733029