7 maart 2015

Bezoek PvdA aan Polderhoofdkanaal

Zie opgenomen fotocollage van het bezoek van de PvdA aan het PHK en de presentatie van de toekomstplannen van de Kanaalcommissie Nij Beets.

De heer Peter Huiskes heeft als inwoner van De Veenhoop verteld over de plannen vanuit De Veenhoop, de heer René van Hove over de toekomstplannen van het openluchtmuseum It Damshûs en de heer Henk de Vries namens It Fryske Gea over de natuurontwikkeling rondom het Polderhoofdkanaal.

Een mooie tip die Henk de Vries aan Nij Beets meegeeft, is het maken van de gestreepte waterroofkever als een unic selling point. Het beestje maakt onderdeel uit van het bevaarbaar maken van het kanaal. Het heeft veel strijd gekost, maar uiteindelijk overwonnen!

2015-03-07 JvRH PHK